Søk sykehjemsplass

Sykehjem er et tilbud til eldre som har et stort behov for omsorg og pleie hele døgnet,men som ikke trenger behandling på sykehus.

Søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. Vi vurderer helsetilstanden din og finner det helsetilbudet som passer best for deg. Vi ønsker at du skal bo hjemme så lenge som mulig.