Sykehjem

Smøla kommune har ett sykehjem, lokalisert på Straumen.
Sykehjemmet har 34 plasser fordelt på 3 avdelinger.

Skjermet avdeling - Klikk for stort bilde Smøla kommune

Smøla sykehjem har en somatisk avdeling med plass til 16 beboere. En skjermet enhet med plass til 8 beboere og en korttidsavdeling med 10 plasser.

Se kart til Smøla sykehjem.

Oppholdstyper:

  • korttidsopphold
  • langtidsopphold
  • avlastningsopphold

Sykehjemmet møter brukere og pårørende med respekt og yter omsorg og tjenester på et høyt faglig nivå.

 

Søk sykehjemsplass

Serviceerklæring – Smøla sykehjem (PDF, 230 kB)

 

Aktivitørtjeneste på sykehjemmet.

Målsetting er å skape trivsel, og godt miljø på huset. Tjenesten har en rekke aktiviteter gjennom året, med alt fra sangstunder, bingo, turgåing, fester, bowling, bussturer, bibliotektjeneste, baking, spill, etc.
Vi har besøk av barnehager og skoler, samarbeider med frivillige organisasjoner i mange av våre tiltak.
I stua har vi underholdning med sang, dans og levende musikk.

 

Avdelinger og vakttelefon

Sykehjemmet har tre avdelinger:

  • Somatisk avdeling
  • Skjermet avdeling
  • Korttidsavdeling

 

Alle avdelinger kan nås via døgnåpent vakttelefonnummer: 71544700

 

Gavefond Smøla sykehjem