Maktsenteret ved Mørekysten

Gravhauger, båtkultur, episke sjøslag og Norges dåpsattest. Har Mørekysten fått ufortjent lite oppmerksomhet?

Høsten 2019 fikk hele verden med seg at det dukket opp rester av en skipsgrav på Edøy langs Mørekysten.

Men for noen få var det ikke helt uventet at det er nettopp her det dukket opp rester av et mulig vikingskip.

– Dette er et av flere områder som skiller seg ut på Nordmøre som et mulig maktsenter i Vikingtid.

Det sier Bjørn Ringstad som er fylkeskonservator i Møre og Romsdal fylkeskommune. Han er en del av en gruppe fagfolk som vet en hel del om den historiske aktiviteten i fylket, og som skal formidle denne historien gjennom prosjektet ‘Ein bit av historia’.

Og spesielt Mørekysten er et område med mye aktivitet gjennom hele vår nære og fjerne historie. Kanskje har den kommet litt i skyggen når en sammenligner med Trondheim, Avaldsnes og Vestfold.

4000 år med gårdsbruk, kamper og monumenter

På Mørekysten finnes det spor etter jordbruk allerede 2000 år før vår tidsregning. Men de mest spektakulære og underligste sporene begynner å dukke opp en stund etter det.

– Edøystjerna, en steinrøys ble oppdaget for få år siden. Den er sannsynligvis et gravminne fra et sted mellom 300- og 600-tallet, sier Ringstad.

Det er funnet relativt få av akkurat denne typen steinsetninger, og de fleste finner en i Rogaland nær det som er kjent som sentrale gårder.

– Naboøya Kuli er også rik på kulturminner. Her står en hvit marmorstein, en såkalt «hellig kvit stein», som det er naturlig å datere til samme periode som Edøystjerna, fortsetter Ringstad.

Disse steinforekomstene har fått fagfolk til å spekulere i om disse øyene har vært viktige kultsteder lang tilbake i tid.

Norges dåpsattest

Både Edøystjerna og den hvite steinen på Kuli var hedenske steiner. Men også kristendommen er tidlig representert her. Og den mest kjente steinen fra Kuli er blitt kalt Norges dåpsattest.

Den står i dag på Vitenskapsmuseet i Trondheim.

På Kulisteinen er navnet Norge brukt skriftlig trolig for første gang på norsk jord. Her står det å lese at kristendommen har vært 12 vintrer i landet.

Steinen kan dateres til tilig 1000-tallet. Enkelte mener at ristningene på kulisteinen kan være skrevet i 1036, 12 år etter Mostertinget som regnes som innføringen av kristendommen i Norge.

Det gjør denne steinen til et av landets viktigste klenodier.

Mørekysten: Et ressurssterkt område

– Edøy er også spesiell hvis en ser på antall gravminner. Områdene rundt Edøy og Kuli skiller seg ut med stor tetthet på gravhauger, sier Ringstad.

Han mener også at Edøy kirke som er en steinkirke fra 1100-tallet forteller oss om den sentrale posisjonen til disse øyene.

– Det som var vanlig var å bygge stavkirker. Vi vet at det var over 1000 stavkirker i Norge i middelalderen. Men Edøy kirke ble bygget i stein. Her må det ha vært ekstra ressurser, sier Ringstad.

– Den gang var det mer eksklusivt å bygge i stein. Det var mye dyrere og en trengte ekspertise utenfra for å bygge slike kirker, fortsette han.

Totalt er det 9 steinkirker fra middelalderen i Møre og Romsdal. På Nordmøre finner vi Tingvoll kirke i tillegg til steinkirken på Edøy.

Artikkelen fortsetter her...