Avløp/Utslipp

For å kunne velge riktig renseløsning for ditt separate avløp, er det viktig å ta hensyn til flere faktorer. Først og fremst må du være klar over hvilke utslippskrav som gjelder. Utslippskravene varierer etter hvor følsomt, normalt og mindre følsomt området er for utslipp.

AI generert bilde
Når det gjelder utslipp fra avløpet i ditt hus, er det kommunen som har ansvaret for å fastsette hvilke krav som skal settes. For å få tillatelse til utslipp, må du sende inn en søknad til kommunen. Det er viktig å merke seg at det kan være ulike krav avhengig av hvor du bor. Det er resipienten som bestemmer krav til rensing.

I tillegg til å søke om tillatelse til utslipp, må du også søke om byggetillatelse i henhold til plan- og bygningsloven. Dette gjelder for alle typer byggeprosjekter, og det er viktig å følge reglene for å unngå problemer senere. Byggetillatelsen vil også gi deg en oversikt over hvilke krav som gjelder for byggingen, og du vil få veiledning om hvilke dokumenter og søknader som må sendes inn.

Det kan være lurt å kontakte kommunen eller en fagperson for å få hjelp til å søke om tillatelser og for å sikre at du følger alle regler og krav. Det er bedre å bruke litt tid og krefter på å søke om tillatelser og gjøre ting riktig fra starten av, enn å måtte rette opp feil og mangler senere.