Arbeid på eksisterende bygg

På nettsiden til Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) får du hjelp til å vurdere om arbeid på en eksisterende bygning er vedlikehold, vesentlig endring, vesentlig reparasjon eller hovedombygging. Du får også vite om arbeidene krever søknad og om kravene i byggteknisk forskrift (TEK17) gjelder.

Behov for vesentlig reparasjon?

Midjourney (KI), trh

 

Skal du arbeide på eksisterende bygg? På nettsiden til Direktortatet for byggkvalitet får du hjelp til å vurdere om arbeid på en eksisterende bygning er vedlikehold, vesentlig endring, vesentlig reparasjon eller hovedombygging. Du får også vite om arbeidene krever søknad og om kravene i byggteknisk forskrift (TEK17) gjelder.

Gå til nettsiden.

 

Viktig!

Før du går videre til nettsiden til Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) så må du lese dette:  Områder som Veiholmen, Brattværet og andre øyer rundt Smøla, registrert som verneverdige områder, har egne regler.  Bygninger som er registrert som SEFRAK bygg har også strenge regler. Ta kontakt med kommunen.