Bruksendring

Bruksendring er å endre bruk av et rom eller bygning fra en godkjent bruk til et annen. For eksempel, hvis du vil gjøre om boden din til et soverom, må du søke om bruksendring. Bruksendring er et søknadspliktig tiltak.

AI generert illustrasjon

Direktoratet for byggkvalitet (Dibk) har mye informasjon om bruksendring; informasjon om søknad, endring av rom og så videre.

Les mer