Ledige tomter

Det er pr. 01.06.2023 ca. 161 ledige boligtomter og ca. 203 ledige hyttetomter i private reguleringsfelt (mindre avvik kan forekomme).

Ledige tomter 01.06.2023

Status, antall ledige tomter

Det er pr. 01.06.2023 ca. 161 ledige boligtomter og ca. 203 ledige hyttetomter i private reguleringsfelt (mindre avvik kan forekomme).  I tillegg finnes et ukjent antall mulige tomter som omfattes av kommuneplanen. 

Videre pågår det planarbeid som vil muligens kunne tilby 100 nye boligtomter og leiligheter innen utløpet av 2023-24.

 

Litt statistikk

I henhold til SSB så var folketallet på Smøla 1.kvartal i år 2152 innbyggere.

Netto tilflytting til Smøla (2022) var 49 personer, 18 personer ble født og 29 personer døde.  Forventet utvikling er 2101 innbyggere i 2101 og 2023 innbyggere i 2050.

Det er registrert 1066 eneboliger og 353 hytter i 2023. Gjennomsnittlig antall beboere på Smøla i 2022 per husholdning var 2,03 personer.  I Norge var tallet 2,12 personer per husholdning.  I 2022 bodde 3,9% trangt her på Smøla. I hele landet samlet bodde 6,4% trangt. 

Befolkningstettheten på Smøla i 2022 var på 8 innbyggere per kvadratkilometer.