Visuelle kvaliteter

Gode visuelle kvaliteter er når et byggverk oppleves som vakkert og godt tilpasset omgivelsene. For å få et helhetlig uttrykk, må elementene ses i sammenheng. Plan- og bygningslovens § 29-2 stiller krav til visuelle kvaliteter for alle byggverk.

AI / KI generert illustrasjon

Direktoratet for byggkvalitet tilbyr en veileder som gir deg gode råd om hva som er lurt å tenke på når du skal lage et tilbygg. Veilederen tar for seg hvordan du kan utforme og plassere et tilbygg. Rådene konsentrerer seg om utseendet på tilbygget.

Gå til veilederen