Overføring av fast eiendom ved arv, skifte og uskifte

Når noen dør, overføres ikke automatisk retten til å eie eiendom til arvingene. Dette betyr at det er viktig at arvingene sørger for å overføre den avdødes eiendom til seg selv. Dette kan gjøres enten direkte til arvingene eller til en ektefelle eller samboer i uskiftet bo. Hvis skiftet er privat, skal det fylles ut en hjemmelserklæring.

En stor del av befolkningen eier fast eiendom, som bolig eller fritidseiendom. Dette gjør at eiendomsfordeling ofte er et tema ved dødsboskifter. Det kan oppstå flere spørsmål knyttet til praktiske forhold, fordelingsbrøker og avgifter.

Arveoppgjør, eller avvikling av avdødes formue, gjeld, forpliktelser og rettigheter, er en kompleks prosess. Denne prosessen kan føre til usikkerhet og konflikter blant arvingene. Derfor er det viktig å skaffe seg kunnskap om reglene for arvefordeling så raskt som mulig.

Skiftet, som er oppgjøret og fordelingen av boet, kan skje på flere måter. Arveloven gir veiledning om hvem som arver og hvor mye hver arving får, men sier ikke noe om hvem som har rett til å overta de konkrete eiendelene.