Informasjon om stenging av matrikkel i desember 2023

På grunn av fylkes og kommunereformen stenges matrikkel og grunnbok for oppdatering i slutten av 2023.  
 

Matrikkel og grunnbok stenges i desember 2023

Fra 1. januar 2024 skal tre fylker bli til sju og én kommune splittes i to.  For å få tilstrekkelig tid til å håndtere ca. 50 millioner endringer i matrikkel og grunnbok før årsskiftet, stenges systemene for all oppdatering i desember 2023. 

Store datamengder

Stengingen av matrikkel og grunnbok i desember 2023 skal sikre at 50 millioner dataendringer som følger av endringene, kan produksjonssettes og distribueres 1. januar 2024.  Det er litt over 2 millioner innbyggere som blir berørt når 114 av landets kommuner får nye kommunenummer fra 1. januar 2024.  Dette gjelder matrikkel, Seeiendom, E-handel og grunnbok.

Konsekvenser:

  • Ingen føring i grunnboka.
  • Innsendte dokumenter til Kartverket vil bli liggende i kø.
  • Ingen eiendomsdannelse eller endring kan utføres
  • Ingen adressering eller endring av adresse kan utføres.
  • Ingen bygningsregistering eller endring kan utføres.
  • Ingen fradelinger og seksjonering/reseksjonering kan gjennomføres.
  • Tinglysingen vil ikke motta ny/endret/slettet informasjon fra matrikkelen i perioden.

Artikkelliste