Skoleskyss

5 ruter dekker skoleskyss i kommunen.

Skolenes ordensregler gjelder også på skoleveien.

Alle elever får utdelt skoleskysskort, som de må ha med seg når de tar skolebussen.

Det er samme busstider for skoleåret 2020/2021 som forrige skoleår.

Se rutetraseer her (PDF, 695 kB)

Skyssreglement for grunnskolen. (PDF, 320 kB)

Søknad om skoleskyss- farlig skolevei

 
 

Har du glemt noe på bussen? - ta kontakt med Tide Buss: 948 13 875

Kontaktinformasjon

Liv Rokstad
Enhetsleder barneskole
E-post
Telefon 71 54 45 00
Mobil 480 63 140
Marit N. Hopshaug
Enhetsleder ungdomsskole
E-post
Telefon 71 54 45 00
Mobil 977 76 851