Skoleskyss

5 ruter dekker skoleskyss i kommunen.

Skolenes ordensregler gjelder også på skoleveien.

Alle elever får utdelt skoleskysskort / busskort, som de må ha med seg når de tar skolebussen. Har du mistet kortet eller at det har blitt ødelagt, så tar du kontakt direkte med skolen. Det er ingen kostnad på nytt kort. 

Det er samme busstider for skoleåret 2022/2023 som forrige skoleår.

Se rutetraseer her (PDF, 695 kB)

Søknad om skoleskyss- farlig skolevei

 

Har du glemt noe på bussen? - ta kontakt med Tide Buss: 948 13 875

Artikkelliste