Tilknytning til kommunalt vann og avløp

I tråd med vanlig praksis i Smøla kommune gjennomføres en årlig evaluering/revisjon av gebyrregulativet.

Gebyrsatsene blir regnet ut etter selvkostprinsippet. Det vil si at kommunen ikke skal ha inntekter fra salg av tjenester innen vann, avløp og renovasjon. 

Det er årlige justeringer på gebyrene innenfor VAR-områdene for å sikre deg mest mulig rett pris på tjenestene. 

Her ser du gebyrsatsene for tilknytning til kommunalt vann (2024):

 Eksklusive mvaInklusiv mva
Minimums tilknytningsgebyrKr. 28 565Kr. 35 706
Grunnsats pr. m2Kr. 135Kr. 169

 

Her ser du gebyrsatsene for tilknytning til kommunalt avløp:

 Eksklusive mvaInklusiv mva
Minimums tilknytningsgebyrKr. 33 841Kr. 42 301
Grunnsats pr. m2Kr. 140Kr. 175