Tilknytning til kommunalt vann og avløp

I tråd med vanlig praksis i Smøla kommune gjennomføres en årlig evaluering/revisjon av gebyrregulativet.

Gebyrsatsene blir regnet ut etter selvkostprinsippet. Det vil si at kommunen ikke skal ha inntekter fra salg av tjenester innen vann, avløp og renovasjon. 

Det er årlige justeringer på gebyrene innenfor VAR-områdene for å sikre deg mest mulig rett pris på tjenestene. 

Her ser du gebyrsatsene for tilknytning til kommunalt vann (2023):

Priser tilknytning vann
  Eksklusive mva Inklusiv mva
Minimums tilknytningsgebyr Kr. 27 626 Kr. 34 533
Grunnsats pr. m2 Kr. 131 Kr. 164

 

Her ser du gebyrsatsene for tilknytning til kommunalt avløp:

Priser tilknytning avløp
  Eksklusive mva Inklusiv mva
Minimums tilknytningsgebyr Kr. 32 728 Kr. 40 910
Grunnsats pr. m2 Kr. 135 Kr. 169