Vann og avløpsgebyrer

I tråd med vanlig praksis i Smøla kommune gjennomføres en årlig evaluering/revisjon av gebyrregulativet.

Gebyrsatsene blir regnet ut etter selvkostprinsippet. Det vil si at kommunen ikke skal ha inntekter fra salg av tjenester innen vann, avløp og renovasjon. 

Det er årlige justeringer på gebyrene innenfor VAR-områdene for å sikre deg mest mulig rett pris på tjenestene. 

Her ser du vann- og kloakkavgiftene (2019):

Vannavgifter

 

  eksklusive mva Inklusive mva
Fastledd Kr. 1900 Kr. 2375
Forbruksavgift bolig og fritidshus målt eller stipulert forbruk pr. m3 (mengdevariabel) Kr. 18 Kr. 22,50
Forbruksavgift næring målt eller stipulert forbruk pr. m3 (mengdevariabel) Kr. 18 Kr. 22,50
Standard stipulert forbruk bolig = 150 m3 (150x15kr) Kr. 2700 Kr. 3375
Standard stipulert forbruk fritidsbolig = 65 m3 ( 65x15 kr) Kr. 1170

Kr. 1462,50

Standard stipulert forbruk næring =500 m3 (500x15kr) Kr. 9000 Kr. 11250

 

 

Kloakkavgifter

 

  eksklusive mva Inklusive mva
Fastledd Kr. 2332 Kr. 2915
Forbruksavgift bolig og fritidshus målt eller stipulert forbruk pr. m3 (mengdevariabel) Kr. 22 Kr. 27,50
Forbruksavgift næring målt eller stipulert forbruk pr. m3 (mengdevariabel) Kr. 22 Kr. 27,50
Standard stipulert forbruk bolig = 150 m3 (150x15kr) Kr. 3300 Kr. 4125
Standard stipulert forbruk fritidsbolig = 65 m3 ( 65x15 kr) Kr. 1430

Kr. 1787,50

Standard stipulert forbruk næring =500 m3 (500x15kr) Kr. 11000 Kr. 13750

Kontaktinformasjon

Birger Træthaug
Enhetsleder TVB
E-post
Telefon 954 05 654
Asbjørn Ole Karstensen
Rådgiver
E-post
Telefon 941 42 697

Åpningstider

Åpningstid rådhuset: man - fre: kl. 09.00 - 14.00

NB! Telefontid sentralbordet: man - fre: kl. 09.00 - 14.00

Saksbehandlere kan nås på direktenummer

Kontakt oss! - Finn en ansatt

Adresse

Pb 34
6571 Smøla