Vann og avløpsgebyrer

I tråd med vanlig praksis i Smøla kommune gjennomføres en årlig evaluering/revisjon av gebyrregulativet.

Gebyrsatsene blir regnet ut etter selvkostprinsippet. Det vil si at kommunen ikke skal ha inntekter fra salg av tjenester innen vann, avløp og renovasjon. 

Det er årlige justeringer på gebyrene innenfor VAR-områdene for å sikre deg mest mulig rett pris på tjenestene. 

Her ser du vann- og kloakkavgiftene (2021):

Vannavgifter

 

  eksklusive mva Inklusive mva
Fastledd Kr. 2193 Kr. 2741
Forbruksavgift bolig og fritidshus målt eller stipulert forbruk pr. m3 (mengdevariabel) Kr. 21 Kr. 26
Forbruksavgift næring målt eller stipulert forbruk pr. m3 (mengdevariabel) Kr. 21 Kr. 26
Standard stipulert forbruk bolig = 150 m3 (150x15kr) Kr. 3150 Kr. 3938
Standard stipulert forbruk fritidsbolig = 65 m3 ( 65x15 kr) Kr. 1365

Kr. 1706

Standard stipulert forbruk næring =500 m3 (500x15kr) Kr. 10 500 Kr. 13 125

 

 

Kloakkavgifter

 

  eksklusive mva Inklusive mva
Fastledd Kr. 2441 Kr. 3051
Forbruksavgift bolig og fritidshus målt eller stipulert forbruk pr. m3 (mengdevariabel) Kr. 23 Kr. 29
Forbruksavgift næring målt eller stipulert forbruk pr. m3 (mengdevariabel) Kr. 23 Kr. 29
Standard stipulert forbruk bolig = 150 m3 (150x15kr) Kr. 3450 Kr. 4313
Standard stipulert forbruk fritidsbolig = 65 m3 ( 65x15 kr) Kr. 1495

Kr. 1869

Standard stipulert forbruk næring =500 m3 (500x15kr) Kr. 11 500 Kr. 14 375

Kontaktinformasjon

Birger Træthaug
Enhetsleder TVB
E-post
Telefon 954 05 654
Asbjørn Ole Karstensen
Rådgiver
E-post
Telefon 941 42 697

Åpningstider

Åpningstid rådhuset: man - fre: 09.00-15.00

NB! Telefontid sentralbordet: man - fre: kl. 09.00 - 14.00

Saksbehandlere kan nås på direktenummer

Kontakt oss! - Finn en ansatt

Adresse

Pb 34
6571 Smøla