Vann- og avløpsgebyrer

I tråd med vanlig praksis i Smøla kommune gjennomføres en årlig evaluering/revisjon av gebyrregulativet.

Gebyrsatsene blir regnet ut etter selvkostprinsippet. Det vil si at kommunen ikke skal ha inntekter fra salg av tjenester innen vann, avløp og renovasjon. 

Det er årlige justeringer på gebyrene innenfor VAR-områdene for å sikre deg mest mulig rett pris på tjenestene. 

Vannavgifter (2024):

 eksklusive mvaInklusive mva
Fastledd25083135
Forbruksavgift bolig og fritidshus målt eller stipulert forbruk pr. m3 (mengdevariabel)2430
Forbruksavgift næring målt eller stipulert forbruk pr. m3 (mengdevariabel)2430
Standard stipulert forbruk bolig = 150 m3 (150 x 24)36004500
Standard stipulert forbruk fritidsbolig = 65 m3 ( 65 x 24)1560

1950

Standard stipulert forbruk næring =500 m3 (500 x 24)1200015000

 

Kloakkavgifter (2024):

 eksklusive mvaInklusive mva
Fastledd28273534
Forbruksavgift bolig og fritidshus målt eller stipulert forbruk pr. m3 (mengdevariabel)2633
Forbruksavgift næring målt eller stipulert forbruk pr. m3 (mengdevariabel)2633
Standard stipulert forbruk bolig = 150 m3 (150 x 26)39004875
Standard stipulert forbruk fritidsbolig = 65 m3 (65 x 26)16902113
Standard stipulert forbruk næring =500 m3 (500 x 26)1300016250