Vann- og avløpsgebyrer

I tråd med vanlig praksis i Smøla kommune gjennomføres en årlig evaluering/revisjon av gebyrregulativet.

Gebyrsatsene blir regnet ut etter selvkostprinsippet. Det vil si at kommunen ikke skal ha inntekter fra salg av tjenester innen vann, avløp og renovasjon. 

Det er årlige justeringer på gebyrene innenfor VAR-områdene for å sikre deg mest mulig rett pris på tjenestene. 

Her ser du vann- og kloakkavgiftene (2023):

Vannavgifter

  eksklusive mva Inklusive mva
Fastledd 2508 3135
Forbruksavgift bolig og fritidshus målt eller stipulert forbruk pr. m3 (mengdevariabel) 24 30
Forbruksavgift næring målt eller stipulert forbruk pr. m3 (mengdevariabel) 24 30
Standard stipulert forbruk bolig = 150 m3 (150 x 24) 3600 4500
Standard stipulert forbruk fritidsbolig = 65 m3 ( 65 x 24) 1560

1950

Standard stipulert forbruk næring =500 m3 (500 x 24) 12000 15000

 

Kloakkavgifter

  eksklusive mva Inklusive mva
Fastledd 2458 3073
Forbruksavgift bolig og fritidshus målt eller stipulert forbruk pr. m3 (mengdevariabel) 23 28,75
Forbruksavgift næring målt eller stipulert forbruk pr. m3 (mengdevariabel) 23 28,75
Standard stipulert forbruk bolig = 150 m3 (150 x 23) 3450 4313
Standard stipulert forbruk fritidsbolig = 65 m3 (65 x 23) 1495 1869
Standard stipulert forbruk næring =500 m3 (500 x 23) 11500 14375