Vannmåler

Ved installasjon av vannmåler betaler du forbruksleddet etter faktisk forbruk.

Vannmålere utleveres av kommunen og er kommunens eiendom mot et årlig leiegebyr. Annen måler aksepteres ikke. Vannmåler skal installeres av autorisert rørlegger og dokumentasjon på installasjon må forelegges kommunen før gebyr endres. Flere boenheter kan være tilkoblet samme måler, men fastledd pålegges pr. boenhet uavhengig av antall målere. Gebyrer for 2019:

  Eksklusiv mva Inklusiv mva
Kategori 1 (t.o.m. 1”) Kr. 400 Kr. 500
Kategori 2 (t.o.m. 2 ”) Kr. 600 Kr. 750
Kategori 3 (større enn 2 ”) Kr. 1150 Kr. 1437,50
Forbruksavgift bolig og fritidshus målt eller stipulert forbruk pr. m3 Kr. 18 Kr. 22,50
Forbruksavgift næring målt eller stipulert forbruk pr. m3 Kr. 18 Kr. 22,50

Kontaktinformasjon

Birger Træthaug
Enhetsleder TVB
E-post
Telefon 954 05 654

Åpningstider

Man - fre Kl. 09.00 - 15.00

NB! Telefontid sentralbordet kl. 09.00 - 14.00

Saksbehandlere kan nås på direktenummer

Kontakt oss! - Finn en ansatt