Smøla kommune ønsker flere besøkshjem

Noen barn har behov for et annet hjem de kan besøke med jevne mellomrom. 

Det kan være alt fra en overnatting midt i uka, til en helg i måneden, eller en uke om gangen. 

Som besøkshjem kan du bidra til at barnet lærer å knytte seg til andre trygge voksne, og gi dem positive opplevelser. 

 

Interessert?

Eller har du noen spørsmål: ring Smøla barnevernstjeneste 41 24 02 78

Du kan lese mer og søke på nettsiden: Fritidskontakt (støttekontakt), besøkshjem og tilsynsperson