Helse og omsorg

Smøla sykehjem, Hjemmetjenesten og Smøla helsesenter.

Besøksadresse

Østsideveien 122, 124, 126, 128, 130

Postadresse

Postboks 34
6571 Smøla

Telefon

71 54 47 00

Om enhet helse og omsorg

Smøla sykehjem består av somatisk avdeling med 16 plasser, korttidsavdelinga med 10 plasser og skjermet avdeling med 8 plasser.

Hjemmetjenesten består av hjemmesykepleie og hjemmehjelp.

Smøla helsesenter består av legekontor, helsestasjon med helsesøster og jordmor, fysioterapitjenesten, ergoterapitjenesten, psykiatrisk sykepleier og folkehelsekoordinator. 

 

Ansatte helse og omsorg
Navn Stilling Telefon
Inger-Lise Lervik Enhetsleder 902 36 727
Heidi Berland Avdelingsleder sykehjem 902 16 742
Ann Kristin R. Folde Førstesekretær sykehjem 71 54 47 00
Pasienttelefon 71 54 47 00
Iselin S. Svenning Avdelingsleder hjemmetjenester 902 16 789
Vakttelefon hjemmesykepleie kl. 07.30 - 22.00 91 34 12 41
Vakttelefon hjemmesykepleie kl. 22.00 - 07.30 90 92 85 51