Helse og omsorg

Smøla sykehjem, Hjemmetjenesten og Smøla helsesenter.

Besøksadresse

Østsideveien 122, 124, 126, 128, 130

Postadresse

Postboks 34
6571 Smøla

Telefon

71 54 47 00

Om enhet helse og omsorg

Smøla sykehjem består av somatisk avdeling med 16 plasser, korttidsavdelinga med 10 plasser og skjermet avdeling med 8 plasser.

Hjemmetjenesten består av hjemmesykepleie og hjemmehjelp.

Smøla helsesenter består av legekontor, helsestasjon med helsesøster og jordmor, fysioterapitjenesten, ergoterapitjenesten, psykiatrisk sykepleier og folkehelsekoordinator. 

 

Ansatte helse og omsorg

Ansatte helse og omsorg
Navn Stilling Telefon
Inger-Lise Lervik Enhetsleder sykehje og hjemmetjenester 907 83 615
Avdelingsleder sykehjem 902 16 742
Ann Kristin R. Folde Førstesekretær sykehjem 902 17 407
Pasienttelefon 71 54 47 00
Aurora Eriksen Vikarierende avdelingsleder hjemmetjenesten 468 83 130
Vakttelefon hjemmesykepleie kl. 07.30 - 22.00 91 34 12 41
Vakttelefon hjemmesykepleie kl. 22.00 - 07.30 90 92 85 51
Tove Kleven Førstesekretær hjemmetjenesten 902 20 548
Matthias Steffen Schulz Enhetsleder helsesenter 476 48 443