Smøla Helsesenter

Smøla Helsesenter omfatter legetjenesten, helsestasjon med helsesøster og jordmor, fysioterapitjenesten, ergoterapitjenesten, psykiatrisk sykepleier og folkehelsekoordinator.

Besøksadresse

Østsideveien 126

Telefon

71 54 46 60 (legekontor/ekspedisjon)

 

Ansatte Smøla helsesenter

Ansatte Smøla helsesenter
Ansatte Smøla helsesenter
Navn Tittel Tlf.nummer
Håvard Bjørkly Kommunelege l 71 54 46 60
Johann Gudjonsson Kommunelege II 71 54 46 60
Turnuslege Turnuskandidat 71 54 46 60
Lise Marie Brændeland Jordmor 902 76 201
Gunvor Astri Folde Helsesøster 902 16 789
Guri Bae Solvang 916 80 033
Ina Therese Næss Fysioterapeut 901 78 972
Lillian Langset Folkehelsekoordinator/fysioterapeut 900 96 483
Ann Karin Edvardsen Sekretær 71 54 46 60
Tove Anita Fugelsnes Sykepleier
Karin Sørøy Svenning Hjelpepleier 71 54 46 60

Kontaktinformasjon

Inger-Lise Lervik
Enhetsleder Helse og omsorg
E-post
Telefon 902 36 727

Åpningstider

08.30 - 15.30

Legekontoret tar imot telefonhenvendelser kl. 08.30 - 12.00 og kl. 14.00-15.00.

Fredager kl. 08.30 - 12.00

 

Adresse

Pb 34
6571 Smøla