Smøla Helsesenter

Smøla Helsesenter omfatter legetjenesten, helsestasjon med helsesykepleier og jordmor, fysioterapitjenesten, ergoterapitjenesten, psykiatrisk sykepleier og folkehelsekoordinator.

Besøksadresse

Østsideveien 126

Telefon

71 54 46 60 (legekontor/ekspedisjon)

Ansatte Smøla helsesenter

Ansatte Smøla helsesenter
Navn Tittel Tlf.nummer
Matthias Steffen Schulz Kommunelege l og enhetsleder helsesenter 71 54 46 60
Carmen Schulz Kommunelege 71 54 46 60
Johann Gudjonsson Kommunelege 71 54 46 60
Turnuslege Turnuskandidat 71 54 46 60
Lise Marie Brændeland Jordmor 902 76 201
Guri Bae Solvang 916 80 033
Ina Therese Næss Fysioterapeut 901 78 972
Alain Ineza Nshimiyimana Fysioterapeut 913 48 727
Lillian Langset Folkehelsekoordinator/fysioterapeut 900 96 483
Ann Karin Edvardsen Sekretær 71 54 46 60
Tone Sørøy Sentralbord 71 54 46 60
Karin Sørøy Svenning Hjelpepleier 71 54 46 60
Ansatte Smøla helsesenter