Psykiatrisk sykepleier

Psykisk helsearbeid er en del av det kommunale helsetjenestetilbudet for barn, unge og voksne.

Besøksadresse:

Østsideveien 126

 

For å få tjenesten må du være bosatt eller oppholde deg i kommunen.

 

Tjenesten er gratis.