Fysioterapi

Se også artikkelen under "Helse og omsorg" på hovedsiden/fremsiden

De kommunale fysioterapeutene deltar i helsefremmende- og forebyggende arbeid, habilitering-/rehabiliteringsarbeid og arbeid på institusjon.

Vi har tilbud til

  • Barn 0-16 år: poliklinikk, samt helsefremmende- og forebyggende arbeid i helsestasjon, barnehage og skole.
  • Beboere på sykehjem og korttidsavdeling.
  • Hjemmeboende ved behov.
  • Fysioterapi for barn
  • Barn og unge som av ulike grunner trenger fysikalsk behandling kan få hjelp av fysioterapeut. Foreldre kan ta direkte kontakt, eller barnet kan henvises fra helsesøster, lege, barnehage, skole og andre instanser. Fysioterapi for barn under 16 år er gratis.

 

Fysioterapeutene med kommunale driftstilskudd har et tilbud til den voksne delen av befolkningen fra 16 år og oppover.  

Pasienter fra andre kommuner:

Det er dessverre ikke kapasitet til å gi fysikalsk behandling til deg som ikke bor i Smøla kommune.