Fysioterapi

Se også under "Helse og omsorg" på hovedsiden/fremsiden

De kommunale fysioterapeutene deltar i helsefremmende- og forebyggende arbeid, habilitering-/rehabiliteringsarbeid og arbeid på institusjon.

Vi har tilbud til

Barn 0-16 år: poliklinikk, samt helsefremmende- og forebyggende arbeid i helsestasjon, barnehage og skole.

Beboere på sykehjem og korttidsavdeling.

Hjemmeboende ved behov.

Fysioterapi for barn

Barn og unge som av ulike grunner trenger fysikalsk behandling kan få hjelp av fysioterapeut. Foreldre kan ta direkte kontakt, eller barnet kan henvises fra helsesøster, lege, barnehage, skole og andre instanser. Fysioterapi for barn under 16 år er gratis.

 

 

Fysioterapeutene med kommunale driftstilskudd har et tilbud til den voksne delen av befolkningen fra 16 år og oppover.  

Pasienter fra andre kommuner:

Det er desverre ikke kapasitet til å gi fysikalsk behandling til deg som ikke bor i Smøla kommune.

Kontaktinformasjon

Ina Therese Næss
Fysioterapeut Barn 1-16 år
E-post
Telefon 901 78 972

 

 

Lillian Langset
Fysioterapeut og folkehelsekoordinator
E-post
Telefon 900 96 483
Kari Lie
Demenskoordinator Spesialfysioterapeut Rehabilitering/sykehjem - Barn 0-1 år
E-post
Telefon 900 95 473

Åpningstider

08.30 - 15.30

Legekontoret tar imot telefonhenvendelser kl. 08.30 - 12.00 og kl. 14.00-15.00.

Fra 1. mars: Fredager kl. 08.30 - 12.00

 

Adresse

Pb 34
6571 Smøla