Møteplan 2024

Skal vedtas i kommunestyret 14. desember 2023

Møteplan 2024 politiske utvalg
Uke Dag Dato Tid Utvalg Merknad
2 UTGÅR 09.01.24 12:00 Formannskap UTGÅR
3 UTGÅR 18.01.24 12:00 Kommunestyre UTGÅR
2 Fredag 12.01.24 09:00 Formannskap Felles plan- og strategimøte Nordmøre - Kristiansund
3 Tirsdag 16.01.24 12:00 Formannskap
3 Onsdag 17.01.24 09:00 Politikeropplæring KS Folkevalgtprogram
3 Torsdag 18.01.24 09:00 Politikeropplæring KS Folkevalgtprogram
6 Tirsdag 06.02.24 12:00 Formannskap
7 Onsdag 14.02.24 12:00 Kommunestyre
8 VINTERFERIE
8 Torsdag 22.02.24 16:00 Kontrollutvalget
10 Tirsdag 05.03.24 12:00 Formannskap
11 Onsdag 13.03.24 10:15 Eldreråd
11 Onsdag 13.03.24 16:00 Råd for personer med funksjonsnedsettelse
11 Onsdag 13.03.24 18:15 Ungdomsråd
11 Torsdag 14.03.24 16:00 Kontrollutvalget
11 Torsdag 14.03.24 18:00 Hovedutvalgene Livsløp: kulturmidler, kulturpris (2025). Teknikk og miljøutvalget: Tilskudd, drenering og SMIL. Tildeling fellingstillatelser hjort.
12 Tirsdag 19.03.24 12:00 Formannskap
13 PÅSKEUKE
16 Onsdag 17.04.24 12:00 Kommunestyret
18 Tirsdag 30.04.24 10:00 Administrasjonsutvalg
18 Tirsdag 30.04.24 12:00 Formannskap
20 Onsdag 15.05.24 12:00 Kommunestyret
21 Tirsdag 21.05.24 12:00 Formannskap
21 Torsdag 23.05.24 16:00 Kontrollutvalget
22 Onsdag 29.05.24 10:15 Eldrerådet
22 Onsdag 29.05.24 16:00 Råd for personer med funksjonsnedsettelse
22 Onsdag 29.05.24 18:15 Ungdomsråd
22 Torsdag 30.05.24 18:00 Hovedutvalgene Livsløp: Grunnskolerapport
23 AVLYST 04.06.24 AVLYST Administrasjonsutvalg AVLYST
23 Tirsdag 04.06.24 12:00 Formannskapet Årsmelding/årsregnskap Økonomirapport 1. tertial
24 Onsdag 12.06.24 12:00 Kommunestyret Årsmelding/årsregnskap Økonomirapport 1. tertial
SOMMERFERIE
34 Tirsdag 20.08.24 12:00 Formannskap Oppstart handlingsplan økonomiplan
36 Torsdag 05.09.24 16:00 Kontrollutvalget
37 Tirsdag 10.09.24 12:00 Formannskap
38 Onsdag 18.09.24 08:00 Kommunestyret, Ledere, medvirkningsråd, tillitsvalgtes representanter, administrasjonsutvalg, administrasjonen Budsjettverksted
38 Onsdag 18.09.24 12:00 Kommunestyret
39 Onsdag 25.09.24 10:15 Eldrerådet
39 Onsdag 25.09.24 16:00 Råd for personer med funksjonsnedsettelse
39 Onsdag 25.09.24 18:15 Ungdomsråd
39 Torsdag 26.09.24 18:00 Hovedutvalgene Teknikk og miljøutvalget: skadefelling Grågås
40 Tirsdag 01.10.24 10:00 Administrasjonsutvalget Økonomirapport 2. tertial, gebyrregulativ, utkast til møteplan 2025
40 Tirsdag 01.10.24 12:00 Formannskap Økonomirapport 2. tertial, gebyrregulativ, utkast til møteplan 2025
41 HØSTFERIE
42 Torsdag 17.10.24 16:00 Kontrollutvalget
43 Onsdag 23.10.24 12:00 Kommunestyret Økonomirapport 2. tertial
45 Tirsdag 05.11.24 10:00 Formannskap Møteplan politiske utvalg
45 Tirsdag 05.11.24 14:00 Kommunestyre, ledere, medvirkningsråd, tillitsvalgtes representanter, administrasjonsutvalg, administrasjonen Felles budsjettmøte - kommunedirektørens forslagtil handlingsplan og økonomiplan
46 Onsdag 13.11.24 10:15 Eldreråd Handlingsplan og økonomiplan, budsjett
46 Onsdag 13.11.24 16:00 Råd for personer med funksjonsnedsettelse Handlingsplan og økonomiplan, budsjett
46 Onsdag 13.11.24 18:15 Ungdomsråd Handlingsplan og økonomiplan, budsjett
46 Torsdag 14.11.24 18:00 Hovedutvalgene Handlingsplan og økonomiplan, budsjett. Livsløp: 17. maikomite. Teknikk og miljø: vedlikeholdsplan, Tilskudd: drenering og SMIL. Jaktvald: areal og sammensetning. Vårtelling hjort
47 Tirsdag 19.11.24 12:00 Formannskap Handlingsplan og økonomiplan, budsjett
48 Tirsdag 26.11.24 12:00 Formannskap Handlingsplan og økonomiplan, budsjett
48 Torsdag 28.11.24 16:00 Kontrollutvalget
50 Onsdag 11.12.24 10:00 Formannskap* Handlingsplan og økonomiplan, budsjett. Behov vurderes.
50 Onsdag 11.12.24 12:00 Kommunestyret Handlingsplan og økonomiplan, budsjett