Hopen bofellesskap

Hopen bofellesskap består av 10 leiligheter som er universelt utformet. Her gis det tilrettelagte hjemmetjenester for mennesker med ulike funksjonshemminger og andre som har behov for nærhet til hjelpeapparatet. Bofellesskapet er døgnbemannet.

Hvem kan få tilbudet?

Mennesker med ulike funksjonshemminger og andre som har behov for døgnbemannet tjenester

 

Slik søker du

Gå til søknadssiden

 

Hva skjer videre

Søknaden blir saksbehandlet etter gjeldende lov og forskrift

 

Lover og forskrifter

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m

 

Oversikt telefonnummer

Hopen bofellesskap: 71 54 02 78

Vakt 1: 90 52 26 80

Vakt 2: 90 50 63 08

Vakt 3: 90 50 69 15

Arbeidsleder Silje Reirå Strand: 47 71 03 80

Artikkelliste