Hopen bofellesskap

Hopen bofellesskap består av 10 leiligheter som er universelt utformet. Her gis det tilrettelagte hjemmetjenester for mennesker med ulike funksjonshemminger og andre som har behov for nærhet til hjelpeapparatet. Bofellesskapet er døgnbemannet.

Hvem kan få tilbudet?

Mennesker med ulike funksjonshemminger og andre som har behov for døgnbemannet tjenester

Slik søker du

Fylle ut skjema og sende til Aktivitet og boveiledning

Hva skjer videre

Søknaden blir saksbehandlet etter gjeldende lov og forskrift

Lover og forskrifter

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m

 

Oversikt telefonnummer

Hopen bofellesskap: 71 54 02 78

Vakt 1: 90 52 26 80

Vakt 2: 90 51 24 60

Vakt 3: 90 50 69 16

Avdelingsleder Hopen bofellesskap -  Randi Holberg: 90 50 63 08

Kontaktinformasjon

Gudmundur Gardarsson
Enhetsleder Aktivitet og boveiledning
E-post
Telefon 71 54 02 78
Mobil 477 10 380
Randi K. O. Holberg
Avdelingsleder
E-post
Telefon 71 54 02 78

Adresse

Pb 34
6571 Smøla