Droneforbud

I de fleste verneområder er flyving lavere enn 300 meter forbudt. Og som kjent er det forbudt å fly drone høyere enn 120 meter. Som en konsekvens av dette er det et generelt flyforbud i verna områder. Ved flyving i verna områder må det derfor innhentes skriftlig tillatelse fra Statsforvalterens miljøvernavdeling.


 

Vern restriksjonsområder - Klikk for stort bildeNaturbasen: Vern restriksjonsområder Miljødirektoratet. Naturbasen