Varsling om dronefotografering

På denne siden finner du oppdatert informasjon om planlagte droneflyvninger i vårt nærområde. Smøla kommune benytter droner til ulike formål for å forbedre våre tjenester og sikre effektivitet og nøyaktighet i vårt arbeid. Vi er opptatt av å ivareta personvern og sikkerhet, og ønsker derfor å informere innbyggerne våre om disse aktivitetene.

Tidspunkt og områder for kommunal droneflyging

Tidspunkt for droneflyging
Uke nr. Tidspunkt Område Formål
29 - 40 10:00 - 14:00 57/43 Har dyrket opp nytt areal som må måles opp.
29 - 40 10:00 - 14:00 6/36 - 6/42 - 57/28 - 2/37 - 2/45 - 2/80 - 57/24 - 59/14 - 62/27 - 2/33 - 2/126 - 3/10 - 6/1 - 22/5 - 57/41 - 2/67 - 9/5 - 51/2 - 22/1 NIBIO har foretatt periodisk ajourhold av arealressurskartet FKB-AR5 for Smøla kommune. Kommunen skal dokumentere denne endringen er korrekt.
Utført 17.07.24 10:30 - 10:40 64/11 Kartlegging av feilregistrert periodisk ajourhold utført av NIBIO.
2024/2025 10:00 - 14:00 46/10 Kartlegging av område før og etter utført byggetilltak
29 - 40, utføres når barneh. er stengt 10:00 - 14:00 Brannstasjon med barnehage Kartlegging i forb. med mulig fradeling
29 - 40 10:00 - 14:00 Nordre Storkalvøya, 48/286 m.fl. Byggesøknad/Klage
29 - 40 10:00 - 14:00 5/3 og 5/1 Mulig forsøpling (tank)

Ta kontakt med kommunen dersom du ønsker detaljer om flyruten.


Praktiske forhold

Dronen vil fly i en høyde av ca. 85 meter slik at husdyr ikke vil merke overflygingen.  Overflygingen vil ta ca. 5 - 15 minutter per eiendom, avhengig av størrelsen på arealet.  Vi vil være væravhengig. (Vindstyrke: under 10 m/s, oppholdsvær). Dronepiloten vil ha på seg gul refleksvest der det står “Dronepilot”. Personvernet vil bli ivaretatt.  Dersom du vil se hvilken del av jordbruksarealet som blir fotografert, ta kontakt med Tom på epost (se nedenfor).  Slike bilder blir kun sendt til den som er registrert som tinglyst eier av eiendommen.

 

Hva kan du forvente

  • Vinkelrett fotografering: Dronefotograferingen vil skje vinkelrett ned mot bakken, noe som betyr at ansikter og bilskilt ikke vil være synlige eller identifiserbare.
  • Datahåndtering: Alle innsamlede data vil bli behandlet i samsvar med GDPR og personopplysningsloven. Dataene vil bli kryptert og lagret sikkert, og kun autorisert personell vil ha tilgang til dem.
  • Informasjon og samtykke: Hvis du har spørsmål eller bekymringer, eller hvis din eiendom er innenfor de planlagte områdene for fotografering, oppfordrer vi deg til å kontakte oss. I noen tilfeller vil vi også innhente samtykke fra berørte eiendomseiere før fotografering.

 

Hvordan vi ivaretar personvernet ditt

  • Ingen identifiserbare personopplysninger: Vi tar ikke bilder som kan identifisere enkeltpersoner. Alle bilder blir tatt fra en høyde som sikrer at personvernet ivaretas.
  • Transparent prosess: Vi ønsker å være åpne og transparente om våre droneoperasjoner. Informasjon om formål, tidsplan og områder for droneflyvninger vil alltid være tilgjengelig på denne siden.
  • Kontakt oss: Hvis du har spørsmål, ønsker mer informasjon, eller har spesifikke bekymringer angående dronefotograferingen, kan du kontakte vår ansvarlige for droneoperasjoner.

 

Kontaktinformasjon

Smøla kommune ønsker å være transparent og tilgjengelig for alle spørsmål og bekymringer knyttet til vår bruk av droneteknologi. Hvis du har spørsmål om dronefotografering eller ønsker mer informasjon om hvordan vi ivaretar personvern og datasikkerhet, er du velkommen til å kontakte oss.

Dronepilot: For spørsmål direkte knyttet til droneoperasjoner, kan du kontakte vår dronepilot. Vår dronepilot er ansvarlig for gjennomføringen av droneflygingene og kan svare på tekniske spørsmål samt gi detaljer om spesifikke operasjoner.

 

Generelle Henvendelser: For alle andre spørsmål eller bekymringer, kan du kontakte Smøla kommune direkte. Vi vil sørge for at du får den informasjonen du trenger og at eventuelle bekymringer blir håndtert på en tilfredsstillende måte.

 

Vi setter pris på din interesse og ditt engasjement for hvordan vi bruker droneteknologi i Smøla kommune. Din tillit er viktig for oss, og vi er her for å sikre at all vår aktivitet utføres på en ansvarlig og lovlig måte.

 

Dronefotografering utført uten forvarsel

Utført fotografering uten forhåndsvarsel
Dato Tid Område Formål
12.05.24 09:50 Oversiktsbilde fra rådhus mot Veiholmen og Dyrnes Oversiktsbilde til illustrasjonsbruk
13.05.24 09:10 Lagerplass Smøla Trelastlager Test av bildekvalitet
15.05.24 04:50 Oversiiktbilde fra rådhus mot Veiholmen, Hitra, Dyrnes og Aure Oversiktsbilde til illustrasjonsbruk
15.05.24 14:50 Oversiktsbilde fra Stokkholmen (Dyrnes) mot Brattvær, Dyrnes, vindpark, Råket Oversiktsbilde til illustrasjonsbruk
20.05.24 09:10 Oversiktsbilde fra rådhus mot rådhus, Hopen, Veiholmen Test av drone + RTK
29.05.24 13:30 Oversiktsbilde fra rådhus mot Hopen, havet og Dyrnes Test av zoom funksjon + RTK test
30.05.24 06:30 Orthomosaikk av nytt bearbeidet areal ved Smøla Tralastlager Kartlegging + RTK-Test
30.05.24 06:40 Rådhus m/parkeringsplass Illustrasjonsfoto til retusjeringsformål
08.06.24 12:45 Oversiktsbilde vindparken Oversiktsbilde til illustrasjonsbruk

Oversiktsbilder berører i svært liten grad personvernet direkte. Dersom oversiktbilder benyttes i en kommunal sammenheng, så vil personvernet indirekte også bli vurdert.

Salg av kommunale bilder

Smøla kommune har ikke til intensjon å gå private droneoperatører i næringa. Bilder som Smøla kommune tar med sin drone er derfor ikke for salg.  Det er kun kommunale instanser som kan benytte kommunens dronebilder.  Dersom din eiendom med bolig, naust etc. blir avfotografert i en eller annen forhåndsvarslet faglig sammenheng, så vil du normalt har krav på å få dette utlevert, enten som jpg-fil eller i utskrevet på A4-ark gratis. Slike bilder blir kun sendt til den som er registrert som tinglyst eier av eiendommen.

(Veileder (under arbeid): Droneflyging i Smøla kommune (PDF, 11 MB))