NIBIO periodisk ajourhold

NIBIO er nå ferdig med periodisk ajourhold av arealressurskartet FKB-AR5 for Smøla kommune.  AR5 er oppdatert i den nasjonale databasen (SFKB). Kartløsningene Gårdskart og Kilden vil vise oppdatert AR5. 

 

Hva har NIBIO gjort i det periodiske ajourholdet?
I det periodiske ajourholdet har NIBIO sett over hele kommunen og sjekket arealene mot nye ortofoto. NIBIO har oppdatert AR5 der man har sett at det har skjedd endringer eller er feil i kartet. For generell informasjon, se dokumentet «Hva gjør NIBIO ved periodisk ajourhold?» til venstre på nettsiden om Periodisk ajourhold.  Kart over endringene kan sees på Kilden (søk på Smøla kommune).

Kommunens videre arbeid med AR5
Den 30/05/2024 hadde NIBIO og kommunen et nettmøte om arealavklaringer i AR5 med kommunen. I møtet fikk NIBIO gjennomgått arealer man hadde spørsmål til. Etter møtet gjenstår det å avklare arealer. Kommunens oppgave er nå å sjekke og eventuelt korrigere disse arealene som en del av det kontinuerlige ajourholdet.  Dette utføres med drone.

Informasjon om AR5
Mer informasjon om AR5 kan du finne på NIBIO sin nettside om AR5