Diverse

Se Eiendom

Statens Kartverk har en nettside som heter "Se Eiendom".  Her kan du finne mer informasjon om din eiendom og de bygninger som er på eiendommen.  Her kan du også bestille grunnboka for eiendommen.

Se Eiendom  

Matrikkel og grunnbok

Matrikkelen er Norges offisielle eiendomsregister, og inneholder faktiske opplysninger om eiendomsgrenser, areal, bygninger, boliger og adresser.

Grunnboken inneholder tinglyste opplysninger om rettigheter til eiendommer, slik som registrerte eiere, panteretter og andre rettigheter. Et grunnboksblad for en eiendom inneholder også opplysninger om hvilken eiendom den er skilt ut fra, og om det er fradelt eiendommer fra den.

Utlevering av personopplysninger fra matrikkelen

Informasjon om egen eiendom

Alle har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert på egen eiendom. Informasjonen kan utleveres ved personlig oppmøte og fremvisning av legitimasjon, eller informasjon kan sendes til hjemmelshavers offisielle adresse.

 


Informasjon om matrikkelenheter som ikke eies av søker

Ved forespørsel om informasjon om matrikkelenheter som ikke eies av søker, skal det søkes på eget skjema som sendes/leveres til kommunen. Formålet med bruken av opplysningene skal oppgis og danne grunnlaget for kommunens godkjenning/avslag.

For firma som ber om nabolister eller annen informasjon gjentatte ganger så holder det at registreringsskjemaet blir fylt ut en gang. Det er da viktig at registreringsskjemaet inneholder alle personer og e-post adresser som det er aktuelt å få tilsendt informasjon til. Dette er gjort for å verifisere at e-post adresser og personer er riktige. Ved endring av ansatte og/eller e-post adresse, må skjemaet sendes inn på nytt.

Privatpersoner må på samme måte ha hjemmel i lovverket, fylle ut det samme skjemaet og legge fram legitimasjon for å få utlevert nabolister og annen matrikkelinformasjon som inneholder personinformasjon. Det gjøres oppmerksom på at dette også gjelder de som kommuneansatte kjenner fra før gjennom arbeid eller privat skjema.

Hent skjema

 


Forespørsel om eieropplysninger

Utlevering fra grunnboken skjer etter tinglysingsloven. Kommunen har ikke hjemmel til å utlevere informasjon etter tinglysingsloven. Henvendelser om utlevering fra grunnboken må derfor rettes til Statens kartverk, tinglysningen 32 11 88 00 eller tinglysning@kartverket.no.

 


Naboliste/eierliste

Naboliste/eierliste utgis i forbindelse med oppgaver etter matrikkelloven, plan- og bygningsloven eller eierseksjonsloven. I forbindelse med søknad om tiltak (byggesøknad, fradeling-/ oppmålingssøknad) vil naboliste utgis sammen med situasjonskart. Situasjonskartet kan leveres til eiendommens eier/rettighetshaver eller ansvarlig søker for tiltaket. Det må opplyses om hva informasjonen skal brukes til ved bestilling.

 


Registreringsskjema og hvilken informasjon som blir utlevert vil bli lagret i kommunens sakssystem.

 

Kontaktinformasjon

Slawomir Zielinski
Landmåler
E-post
Telefon 90 41 50 62