På nettsiden til Direktoratet for byggkvalitet får du hjelp til å vurdere om arbeid på en eksisterende bygning er vedlikehold, vesentlig endring, vesentlig reparasjon eller hovedombygging. Du får også vite om arbeidene krever søknad og om kravene i byggteknisk forskrift (TEK17) gjelder.

Direktoratet for byggkvalitet vil at alle landets kommuner skal ta et krafttak for å sjekke at hybler og utleieboliger er gode nok.

Det er gjort endringer i energi-, klima- og miljøkravene i byggteknisk forskrift og tilhørende endringer i byggesaksforskriften. Endringene skal bidra til å redusere klima- og miljøavtrykket fra bygg.

En tradisjonell pergola kan du i utgangspunktet bygge uten å søke. Vil du sikre deg mot regnbyger og legge tak på pergolaen, kan det hende du må søke tillatelse til det hos kommunen.  Gå til Direktoratet for byggkvalitet for å lese mer.

Nye krav til avstand mellom campingenheter og bredere branngater mellom parsellene skal sikre trygge campingplasser. Det nye regelverket er enklere og tydeligere, noe som også vil hjelpe kommunene å gjøre tilsyn med campingplassene.  Mer informasjon finner du hos Direktoratet for byggkvalitet.