Bruk av drone med varmesøkende kamera som metode for å finne rådyrkalver i eng før slått

Hovedmålet med dette prosjektet har vært å gjøre droneteknologien enklere å ta i bruk slik at flere vil anskaffe drone med varmesøkende kamera. Med prosjektet oppnår man at mange rådyrkalver blir reddet ut av enga og unngår å bli slått i hjel eller lemlestet av slåmaskinene.  Prosjektet er gjennomført av Averøy kommune.

Rapporten finer du her.