Epost fra Statsforvalteren 12.august 2022

Epost fra Statsforvalteren 4.august 2022

Prosjektet «Find Bambi» skal gi bønder og andre muligheten til å finne rådyrkalven før den havner i slåmaskinen. 

Fellingstillatelse for hjort er nå sendt ut.

Miljøvirkemidla i regionale miljøtilskot i jordbruket skal møte viktige miljøutfordringar i fylka med lokalt tilpassa virkemidlar.