Regionalt miljøtilskudd (RMP)

Miljøvirkemidla i regionale miljøtilskot i jordbruket skal møte viktige miljøutfordringar i fylka med lokalt tilpassa virkemidlar.

  • Søknadsportalen opnar 15. september og søknadsfristen er 15. oktober.
  • For beitelag gjeld eigen søknadsfrist; 15. november.
  • Utbetaling skjer i mars påfølgjande år.

På nettsiden til Statsforvalteren finner du mer viktig informasjon om RMP.


 

Kart over Smøla og RMP området - Klikk for stort bildeKart over Smøla og RMP området Statsforvalteren i Møre og Romsdal