INFO - Markdagar om småskala grønsaksdyrking i Møre og Romsdal

Epost fra Statsforvalteren 12.august 2022

Hei!

Ber om at de informerer om markdagane på kommunen si heimeside eller via andre kanalar.

Markdagar om småskala grønsaksdyrking i Møre og Romsdal

Det vert arrangert tre markdagar i Møre og Romsdal om småskala grønsaksdyrking. Målgruppa er dei som allereie er i gang med dyrking for sal eller ynskjer å starte opp. Hans Gaffke som er Norsk Landbruksrådgivning sin nasjonale fagressurs kjem.

  •  Sykkylven            23. august, kl 16.30 – 20.00 
  •  Gjemnes              24. august, kl 10.30 – 14.45
  •  Smøla                   24. august, kl 16.30 – 19.45 

Meir informasjon og påmelding