Akuttutslipp av gjødsel skader fisk og bunndyr

7,5 millioner liter husdyrgjødsel har de siste fire årene havnet i naturen som akutt forurensning fra landbruket, og skadet fisk og bunndyr.

Miljødirektoratet har mer informasjon om temaet.