I den siste tiden har det blitt funnet mange døde villfugler som er smittet med fugleinfluensa. Fuglene er funnet fra Rogaland i sør til Finnmark i nord. Fugleinfluensa smitter svært sjelden fra fugl til mennesker, men som et føre-var-prinsipp anbefaler vi å ta noen forholdsregler.

7,5 millioner liter husdyrgjødsel har de siste fire årene havnet i naturen som akutt forurensning fra landbruket, og skadet fisk og bunndyr.

Du kan få utbetalt 1000 kroner når du leverer fritidsbåten til et lovlig avfallsmottak som båtvrak.