Båtvrak: Vrakpant på kasserte fritidsbåter (oppdatert)

Du kan få utbetalt 1000 kroner når du leverer fritidsbåten til et lovlig avfallsmottak som båtvrak

Søknadsfrist: 01.desember 2023

En fritidsbåt er et fartøy til sports- og fritidsbruk med skroglengde inntil 15 meter (49,21 fot), uavhengig av totalvekt, og som brukes utenfor næringsvirksomhet. Mindre fartøy som seilbrett, kano, gummibåt med skrog og kajakk, er også omfattet av ordningen.  

Søknad og veiledning