Båtvrak: Vrakpant på kasserte fritidsbåter

Du kan få utbetalt 1000 kroner når du leverer fritidsbåten til et lovlig avfallsmottak som båtvrak.

Søknadsfrist: 01.12.2022

En fritidsbåt er et fartøy til sports- og fritidsbruk med skroglengde inntil 15 meter (49,21 fot), uavhengig av totalvekt, og som brukes utenfor næringsvirksomhet. Mindre fartøy som seilbrett, kano, gummibåt med skrog og kajakk, er også omfattet av ordningen.  Du kan søke ved å gå til nettsiden til Miljødirektoratet.