Organisasjonskart

Klikk på kartet for å få mer informasjon om de ulike delene av Smøla kommune.

Rådmann kommunalsjefer Publikumssenter Økonomi, personal/lønn og IKT Smøla Nærings- og Kultursenter KF Tekniske tjenester, vakt og beredskap Bygg og forvaltning Aktivitet og boveiledning Serviceavdelingen Smøla Ungdomsskole Smøla Barneskole Smøla Barnehage Helse og Omsorg NAV Smøla